בדיקות כדאיות השקעה בנדל"ן

ליווי מקצועי משלב בחינת הנכס עד השלמת הבנייה:

 • ייעוץ עסקי וכלכלי ליזמים
 • יעוץ וליווי עסקאות – משלב קבלת פרטי הקרקע ועד למסירת היחידות ללקוחות הקצה
 • בחינת זכויות והיתכנות תכנונית בנכס
 • ניתוחי כדאיות ודו"חות כלכליים לפרויקטים
 • תמחור ובנית תקציב לבחינת אומדן שווי נכס ושעור קומבינציה לביצוע העיסקה
 • ייעוץ וליווי להשבחת נכסי מקרקעין
 • ייעוץ לבחינת שימושים מיטביים וייזום תכניות לשינוי ייעוד של נכסי מקרקעין
 • ליווי פרויקטים לייזום תכניות בנין עיר
 • ייעוץ וליווי מקיף לבעלי נכסים ו/או זכויות המעוניינים בייזום עצמי
 • בחינת מכרזים וייעוץ להגשת הצעות
 • בדיקות רלבנטיות לפני רכישת נכס
 • ייעוץ ואומדן שווי נכס לפני רכישה / מכירה
 • ליווי וחיבור לגורמי מימון לפרויקטים יזמיים ו/או בייזום עצמי