שאלון איפיון – נדל"ן בהתאמה אישיות

אין לראות בתכנים ובמידע המצורפים לדוא"ל זה "ייעוץ השקעות" ו/או "שיווק השקעות" ו/או "ניהול תיקי השקעות" כהגדרתם בחוק "הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995" ו/או מתן שירות ע"י "יועץ מס מייצג" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005; ו/או מתן "ייעוץ פנסיוני" ו/או "שיווק פנסיוני" ו/או בכל פעולה אחרת הטעונה רישוי לפי החוקים הנ"ל ו/או כל הוראות דין אחרת.

אין לראות בתכנים ובמידע המצורפים לדוא"ל זה הפניה ו/או המלצה מחייבת לבחירת גוף השקעה ו/או השקעה כלשהי – והם אינם באים במקום ההתקשרות הישירה שבין הלקוח לגופי השקעה כאמור, לצורך ביצוע השקעה.

המידע ביחס לאפיקי השקעה הינו מידע פומבי הנגיש לציבור ו/או מידע שהתקבל מצדדים שלישיים. מובהר, כי TP RMC בע"מ אינה אחראית על תכני המידע, אמיתותו ו/או דיוקו של המידע.

מובהר, כי התכנים והמידע המצורפים לדוא"ל זה אינם מהווים לבדם ייעוץ השקעות בנדל"ן ו/או ייעוץ אחר ו/או המלצה ביחס אליהם ו/או כתחליף להם, ואין להסתמך עליהם ו/או על פרט כלשהו מהם, לצורך ביצוע ייעוץ השקעות בנדל"ן ו/או ייעוץ אחר ו/או ביצוע השקעות ו/או לצורך פעולה אחרת, למעט המטרות לשמן נמסר המידע.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן